زندگیِ ایده آل

اطرافِ شهر، یه خونه کوچیک، پُرِ کتاب، یه تلویزیون، یه هارد پُرِ فیلم های خوبِ جهان، یه کاناپه گرم و نرم، چایی با عطر و طعم های مُختلف، عود های مُختلف، کُلی موسیقی، گُل، ورزشِ روزانه، لباس های تمیز و مُرتب، اُتاقِ تمیز و مرتب.

/ 1 نظر / 20 بازدید