تَمومِش می کنم!

انگیزه ای دارم که تا الآن کمتر داشتم.

خودم رو از جامعه های مجازی دور خواهم کرد و تمرکز زیادی روی درسم خواهم گذاشت. جامعه های مجازی بیشتر رو مُخ هستن!

/ 2 نظر / 14 بازدید
فریما

امیدوارم زود تر کنکور تموم بشه یکم خستگیت در بیاد و البته نتیجه زحماتت ببینی

javad hosseini

کار بجا و درستی میکنی،فضاهای مجازی تنها ما رو از واقعیت ها و خواهش ها و توانایی هامون دور تر و دورتر می کنن،من هم تمومش می کنم!