درباره "در سوگ"

نوشته قبلی من که در سوگ نام داشت. یک داستان کوتاه یا هر چیز اینگونه نبود. این شخصیت ها، این اتفاقات همه اتفاق افتاده اند، همه اش در دور و اطراف من بوده. فقط دفترچه ی قرمز زاییده ذهن من بود آن هم برای اینکه راه دیگری برای بیان نیافتم.

/ 0 نظر / 17 بازدید