به من اجازه میدی چه کنم؟! چه می توانم بگویم تا خوشایندت باشد؟

فضای بعضی از آدمای اهل اندیشه ای که من تو این شهر از نزدیک با خیلی هاشون آشنا شدم این بوده که اندیشیدن رو می ستایند، تفکر متفاوت داشتن رو می ستایند، نقد کردن جامعه را می ستایند اما در نهایتش باز هم درگیر همان انحصار طلبی هستند که خودشان وقتی میخواهند جامعه رو نقد کنند دربارش میگن! حرفشون رو باید کاملا بپذیری، باید موافق با تفکراتشون سُخن بگویی و در کل باید عین خودشون باشی تا بهت احترام بذاران و بپذیرنت و گرنه با اندکی تفاوت، با اندکی نقد کردن سخن و تفکر خودشون(البته اصلا اگر همچین اجازه ای بدن) شروع می کنند به توهین کردن بهت، به محکوم کردنت به تفکر نکردن، به سطحی اندیشی و ... .

آرمان شهر من روزیست که همه تفکری متفاوت و منحصر به فرد خودشون رو داشته باشن! نه یه copy & paste از یه تفکر (هر چقدر هم که فکر کنم اون تفکرِ خوبِ!)

/ 1 نظر / 56 بازدید
فریما

همینطوره دقیقا!!!