استادِ واقعی

بودن در کنارِ برخی از آدم ها، تجربه زیستن آدم رو غنی تر و متفاوت تر میکنه. حضورشون، رفتاراشون، طرز نگاهشون به زندگی، سبکِ کارشون، آدم رو تغییر میده. قلبت رو لمس میکنه. بعد از کمی زندگی کردن پیششون تو تغییر میکنی، دیگه اون کسی نیستی که قبل بودی. هانیبال یوسف که یه زمانی استاد پیانو، تئوری موسیقی و سلفژ من بودند یه همچنین شخصی بودن. این روز ها به شدت نیاز دارم ببینمشون و باهاشون صحبت کنم، اما دیگه ایران نیستن. و نمیدانم که آیا در آینده فرصتِ دیگری خواهم داشت که ببینمشون یا نه.

/ 0 نظر / 23 بازدید