زندگی با ادبیات، موسیقی، نقاشی، فیلم، عکس و ...

چند وقتی هست که زندگیم با هُنر بیشتر درآمیخته و هر روز بیشتر به این نتیجه میرسم، زندگی با هنر برایم تجربه زیستن غنی تری را رغم میزند، احساساتم را عمیق تر میکند، تحلیل هایم را دقیق تر می کند، نگریستن و خوانشم را متفاوت تر می کند و در کُل کمکم می کند از همین عُمر کوتاه، استفاده بهتر و بیشتری کنم و زیستن معنادار تر و عمیق تری را تجربه کنم. من تو زندگیم شاید هیچ وقت یه هنرمند نشم، ولی هُنر برایم مامنی برای رُشد هست، اتوپیای من در هنر معنا می یابد.

/ 0 نظر / 19 بازدید